Federació de Falles Innovadores i Experimentals, unes falles sense etiquetes i amb una sola intenció; innovar

Les entitats que conformen la federació, any rere any, presenten projectes amb la intenció de provocar la reflexió abans, en la plantà i a posteriori d’estar al carrer. El privilegi de poder plasmar els projectes artístics al carrer cada entitat individualment ho manifesta de la seua manera particular, però totes elles fan un conjunt d’identitat comú.

Facebook / Twitter / Instagram

El projecte del Centre de Documentació de Disseny Efímer naix d’una iniciativa de la Federació de Falles Innovadores i Experimentals per crear una base de dades d’articles, imatges i documentació en general.

L'objectiu és que aporten contingut de les falles per facilitar la investigació i l’estudi de la cultura festiva des del punt de vista del disseny dels llibrets i de totes les publicacions al voltant de la festa.

El projecte crea sinergies amb diferents entitats, com ara la Federació de les Lletres Falleres, l’Ajuntament de València, per aprofitar els recursos materials i difondre l’accés a la documentació a l’abast dels investigadors, no només del disseny, sinó del món de la cultura i de la literatura fallera.

Les diferents entitats col·laboradores utilitzaran l’aplicació de gestió de web de continguts dinàmics per enriquir el projecte i publicar en les diferents webs temàtiques de les dites entitats, difonent exponencialment els resultats del projecte i donant visibilitat al disseny efímer en la cultura festiva de la Comunitat Valenciana, recolzada des de la Capital Mundial del Disseny.