Identificació i Titularitat

En compliment de l'article 10 de la Llei 34 / 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular exposa les seues dades identificatives.

Titular: Federació Falles i+e

Web: fallesie.net

Finalitat

La finalitat d'aquesta web és la informació sobre l'Federació Falles i+e.

Condicions d'ús

La utilització del lloc web li atorga la condició d'Usuari, i implica l'acceptació completa de totes les clàusules i condicions d'ús incloses en aqueta pàgina.

Si no estiguera conforme amb totes i cadascuna d'aquestes clàusules i condicions abstinga's d'utilitzar aquest lloc web.

L'accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el Titular.

A través d'aquest lloc web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicas per mitjà d'Internet.

A aquest efecte, vosté està obligat i compromés a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

Comentaris

Federació Falles i+e es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulneren la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu judici, no resulten adequats per a la seua publicació.

Federació Falles i+e no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, conforme al que es preveu en la normativa d'aplicació.

Mesures de seguretat

Les dades personals que facilite al Titular poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al Titular, que assumeix totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant això, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que el Titular posa tots els mitjans necessaris i presa les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d'aquests elements nocius.

Continguts

Federació Falles i+e ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per a assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que siga exacta, completa o actualitzada. Federació Falles i+e declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'aquest lloc web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afecten o violen drets del Titular o de tercers.

Els continguts del Lloc web tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància han d'usar-se ni considerar-se com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per a realitzar qualsevol altra operació, llevat que així s'indique expressament.

Federació Falles i+e es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc web, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc web, sense necessitat de previ avís.

Federació Falles i+e no és responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se de la utilització de la informació del lloc web o de la continguda en les xarxes socials del Titular.

Enllaços d'interés a altres llocs web

Federació Falles i+e pot proporcionar-li accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet en les quals podrà ampliar les dades oferides en el lloc web.

Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè vosté visite les pàgines web de destí, que estan fora del control del Titular, per la qual cosa Titular no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtinga en seguir els enllaços.

Així mateix, el Titular no respon dels links o enllaços situats en els llocs web vinculats als quals li proporciona accés.

L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Titular i el propietari del lloc en el qual s'establisca l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

Si accedeix a un lloc web extern des d'un enllaç que trobe en el Lloc web vosté haurà de llegir la pròpia política de privacitat de l'altre lloc web que pot ser diferent de la d'aquest lloc web.

Tots els drets estan reservats

Tot accés a aquest lloc web està subjecte a les següents condicions: la reproducció, magatzematge permanent i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tinga finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit de Titular.

Limitació de responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través d'aquest lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica el Titular incorpora millores i/o canvis a la informació continguda i/o els Serveis que pot introduir en qualsevol moment.

Federació Falles i+e no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguen interromputs o que estiguen lliures d'errors, que els defectes siguen corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguen lliures de virus o altres components nocius sense perjudici que el Titular realitza tots els esforços a evitar aquest tipus d'incidents.

Federació Falles i+e declina qualsevol responsabilitat en cas que existisquen interrupcions o un mal funcionament dels Serveis o continguts oferits en Internet, qualsevol que siga la seua causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de mal indirecte que et puga ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o accions amb base a la informació inclosa en el lloc web, el Titular li recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

Dret d'exclusió

Federació Falles i+e es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen qualsevol de les condicions d'aquest Avís Legal.

Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Sempre que no hi haja una norma que obligue a una altra cosa, per a quantes qüestions se susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguen derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de la província de València, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que poguera correspondre'ls.